Sociální klima školy


Základní informace

 

Při řešení našeho grantového projektu jsme preferovali sociálně psychologický a pedagogicko psychologický pohled na sociální klima školy. Tento zůsob uvažovaní o sociálním prostředí školy vede k následujícím vymezením:

 

Klima školy je relativně stálá kvalita vnitřního prostředí školy vyznačující se těmito znaky:
a) prožívají ji ti, kteří ke škole patří (žáci, učitelé, vedoucí pracovníci školy, administrativní zaměstnanci, poradenští pracovníci, školníci, údržbáři),
b) ovlivňuje jejich chování,
c) může být popsána v termínech hodnot, norem a přesvědčení o souboru charakteristik, které má škola mít (Sackney, 1988: 4).

 

Klima školy je vnímané fyzikální i psychologické prostředí školy, včetně vztahů uvnitř skupin aktérů i mezi těmito skupinami: vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, komunita. Týká se řízení výukových i mimovýukových aktivit, podmínek pro aktivitu ve školní budově a v dalších zařízeních patřících škole. Klima školy ovlivňuje rozvíjení školních i společenských hodnot u žáků školy (Kelley et al., 1986).

 

Klima školy je soubor agregovaných indikátorů (objektivních i subjektivních), které vyjadřují celkový pocit nebo dojem, který člověk o dané škole nabývá (Ellis, 1988).

 

Klima školy je relativně stálá kvalita celé školy, kterou zažívají její subjekty. Charakterizuje jejich kolektivní percepci rutinního chování, ovlivňuje jejich postoje a chování ve škole (Hoy, Feldman,1999: 85, Hoy, Miskel, 1996).

 

Charakterizovali jsme klima školy jako ustálené postupy vnímání, prožívání, hodnocení a reagování všech aktérů školy na to, co se ve škole odehrálo, právě odehrává nebo má v budoucnu odehrát (Mareš, 2001 a). Důraz je zde kladen na subjektivní prožívání, na zahrnutí všech jedinců, kteří se školou přicházejí do styku a na procesuálnost.

 

Pro psychosociální klima školy je charakteristické, že aspekty školního prostředí jsou zúčastněnými jedinci subjektivně vnímány, sdíleny, sociálně konstruovány, sociálně hodnoceny. Právě proto, že jde o skupinovou záležitost je pro hlubší poznání psychosociálního klimatu důležitý také sociálně psychologický přístup.

 

Klima školy bývá v rámci teorie i emprických sond dáváno do souvislosti s pojmy jako efektivita výuky, prevence sociálně patologických jevů, vnitřní i vnější evaluace školy atd.

 

» zpět hlavní stranuVšechna práva vyhrazena © 2003-2005 Jiří Mareš, Stanislav Ježek, Jan Mareš a autoři
Vzniklo s podporou grantového projektu GAČR 406/03/0940
na Fakultě sociálních studií MU v Brně a Lékařské fakultě UK v Hradci Králové
Webhosting gebbeth.cz