Sociální klima školní třídy


Základní informace

Každodenní zkušenosti učitelů, výchovných poradců, školních a poradenských psychologů upozorňují na skutečnost, že učení a chování žáků není pouze individuální záležitostí, ale je ovlivňováno mikrosociálním prostředím, v němž se žáci pohybují. Platí to zejména o sociálním prostředí konkrétní školy, konkrétního učitelského sboru, konkrétní školní třídy a konkrétní skupině vrstevníků s níž se žák či žákyně kamarádí, na jejíž mínění dá. Taková referenční skupina mívá (zejména na dospívající) mnohem větší vliv, než učitelé a rodiče.

Pokud má výchovný poradce, školní psycholog, školní speciální pedagog úspěšně pracovat v prostředí konkrétní školy, musí zvládnout nejméně tři relativně samostatné činnosti:

Realitou je, že dosavadní učebnice pedagogiky a pedagogické psychologie se o sociálním klimatu školní třídy zmiňovaly spíše okrajově (výjimky viz např. Mareš, Křivohlavý, 1995, Průcha, 1997, Čáp, Mareš, 2001) a odborní pracovníci školského poradenství neměli k dispozici žádné kvalitní diagnostické metody, tím méně dovednosti s nimi pracovat. Přitom jde o fenomén, který je v sociálně psychologické literatuře znám téměř padesát let díky průkopnické práci J. Withalla (1949). Představu o aktuálním vývoji přístupů k sociálnímu klimatu školní třídy představuje přehledová studie Sociální klima školní třídy (přehledová studie)- Jiří Mareš (1998), ve které najdete základní terminologii týkající se problematiky sociálního klimatu školní třídy, přehled zahraničních teorií a výzkumů a také přehled teoretických i empirických studií realizovaných v ČR.

V současnosti se situace v oblasti sociálního klimatu školní třídy pozvolna mění k lepšímu: objevují se dílčí výzkumné sondy a rýsuje se pomoc odborníkům v terénu. Odborným garantem v této oblasti je Institut pedagogicko psychologického poradenství v Praze, který pořádá školení pro odborníky z praxe v práci s těmito diagnostickými nástroji. Jedním z dostupných diagnostických nástrojů (a v tuto chvili i jediným) s normami pro české školy je dotazník CES (Classroom Environment Scale). Je určen pro žáky druhého stupně základní školy a pro žáky různých typů středních škol. Zahrnuje tedy populaci v rozmezí od 6. postupného ročníku po maturitní ročník. Věkově jde o období 12 - 18 let. Autoři původní anglické verze jsou E.J. Trickett (Yale University), R.H. Moos (Stanford University) a J.B. Fraser (Western Australian Institute of Technology). Českou verzi připravili PhDr. Jan Lašek, CSc. (Pedagogická fakulta VŠP Hradec Králové), doc. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (Lékařská fakulta UK v Hradci Králové) a RNDr. Hana Skalská, CSc. (Fakulta řízení a informačních technologií VŠP Hradec Králové). Autorkou slovenská verze je Mgr. Ing. Daria Miezgová.

 

» na hlavní stranuVšechna práva vyhrazena © 2003-2005 Jiří Mareš, Stanislav Ježek, Jan Mareš a autoři
Vzniklo s podporou grantového projektu GAČR 406/03/0940
na Fakultě sociálních studií MU v Brně a Lékařské fakultě UK v Hradci Králové
Webhosting gebbeth.cz